Szukaj

Zwroty

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.

2. Zwracany w ramach wykonywania prawa do odstąpienia od umowy towar musi być zwrócony w formie, która zgodnie z brzmieniem pkt 5 art. 38 ustawy o prawach konsumenta umożliwia jego ponowne zastosowanie w niepogorszonej formie.

  Zwrotowi nie podlegają zatem towary noszące znamiona użytkowania przez Klienta lub osoby trzecie.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

  a. w formie papierowej na adres

   PUF Anna Klama

   ul. Kapucyńska 13

   42-226 Częstochowa

   lub

   b. w formie elektronicznej na adres: pufbeanbag@gmail.com

   4. Wydrukowany i wypełniony formularz należy przesłać razem ze zwracanym towarem na podany powyżej adres.

   5. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego (link do formularza

   https://cdn.shoplo.com/7163/files/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta. Zalecamy jednak skorzystanie z naszego formularza – będziecie mieć Państwo pewność, ze zawarte zostały w nim wszystkie informacje potrzebne do sprawnego zrealizowania zwrotu.

   6. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

   7. Po otrzymaniu zwracanych towarów dokonamy zwrotu kosztów na podane w oświadczeniu konto bankowe. Zwrotowi podlega koszt towarów oraz koszt ich dostawy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego (czytaj Klienta).

   8. Jeśli otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań, posiada wady lub został uszkodzony w transporcie mogą Państwo skorzystać z przysługującego prawa do reklamacji. Prosimy o kontakt z nami na adres: pufbeanbag@gmail.com

   lub na nr telefonu: +48 505 025 671, 533 307 899

    PRZYPOMINAMY: jeśli Twoja paczka została naruszona, widoczny jest przerwany karton lub zerwana naklejka bezpieczeństwa, sprawdź zawartość w obecności kuriera i w razie konieczności spisz protokół szkody.

    9. Szczegółowe informacje na temat zwrotów i postępowania reklamacyjnego znajdują się pod adresem: http://pufypuf.eu/strona/zwroty 

    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty.

    Dokonaj swoich pierwszych zakupów